Szczyty

Szczyty Czeretników czyli Pasma Pewelskiego:

 • Bigoska to szczyt o wysokości 742m n.p.m. Zlokalizowany jest pomiędzy Zwaliskami a Czeretnikiem. Wierchołek oraz wschodnie stoki są niezalesione. Cały pas południowo wschodni zajmują pola oraz zabudowania Pewli Wielkiej, od której przysiołka – Bigoska pochodzi nazwa szczytu. Najszybsze dojście od przysiółka Madeje, żółtym szlakiem – 35 minut.
 • Czeretnik to szczyt o wysokości 766m n.p.m. Znany jest również jako Bąków. To najwyższy szczyt Pasma Pewelskiego, zlokalizowany jest pomiędzy Bigoską a Uboczą. Sam wierzchołek jest zalesiony, niewiele poniżej znajdują się zabudowania miejscowości Pewel Wielka i stąd można podziwiać widoki na Jałowiec i Lachów Groń. Można tutaj dojechać samochodem od strony Ślemienia, przez wzgórze Rokitówka.
 • Gachowizna to szczyt o wysokości 758m n.p.m. Znana jest również jako Gachów Groń. To drugi najwyższy szczyt Czeretników, znajduje się pomiędzy Uboczą a Kocońką. Wierchołek jest bezleśny, z dużą polaną na południowych zboczach – jedno z najlepszych punktów widokowych w Paśmie Pewelskim. Północne stoki opadające w stronę Ślemienia są zalesione. Najkrótsze dojście – od kościoła w Hucisku niebieskim szlakiem około 35minut.
 • Garlejów Groń to szczyt o wysokości 730m n.p.m. Zlokalizowany jest pomiędzy Madejów Groniema Zwaliskami. Nazwa pochodzi od jednego z przysiółków Pewli Wielkiej – Garleje. Południowe oraz wschodnie stoki są bezleśne, dzięki temu można podziwiać królową beskidów – Babią Górę. Bierze tutaj początek potok Głęboki – prawy dopływ Pewlicy. Najszybsze dojście od przysiółka Madeje – 10 minut.
 • Janikowa Grapa to szczyt o wysokości 737m n.p.m. Zlokalizowany jest pomiędzy miejscowością Mutne a Madejów Groniem. Nazwa pochodzi od jednego z przysiółków Pewli Wielkiej – Janiki. Od strony zachodnieji południowej stoki są bardzo strome. Cała góra jest zalesiona, na szczycie niewielka bezwidokowa polanka. Najszybsze dojście żółtym szlakiem z mostu na Koszarawie w Jeleśni – ok. 40minut. Po drodze doskonały punkt widokowy na południe, miejsce te upodobali sobie paralotoniarze.
 • Madejów Groń to szczyt o wysokości 703m n.p.m. Zlokalizowany jest pomiędzy Janikową Grapą a Garlejów Groniem. Nazwa pochodzi od jednego z przysiółków Pewli Wielkiej – Madeje. Szczyt jest całkowicie zalesiony i znajduje się poza szlakiem. Najszybsze dojście od przysiółka Madeje na północ leśną drogą- 10 minut.
 • Ubocz to szczyt o wysokości 733m n.p.m. Zlokalizowany jest pomiędzy najważniejszymi wierzchołkami Pasma Pewelskiego: Czeretnikiem a Gachowizną. Wierzchołek oraz południowo-wschodnie zbocza są bezleśne zajęte przez łąki i pola. Na północnych stokach swoje źródła ma potok Czeretnik – lewy dopływ Łękawki. Na Ubocz najszybciej się dostać od drogi ze Ślemienia prowadzącej na Bąków – 10minut żółtym szlakiem.
 • Zwaliska to szczyt o wysokości 757m n.p.m. To drugi najwyższy szczyt Czeretników, zlokalizowany jest pomiędzy Garlejów Groniem a Bigoską. Szczyt jest całkowicie zalesiony, jedynie południowe zbocza są zajęte przez łąki. Szlak żółty przebiega niewiele poniżej wierzchołka. Z południowych stoków wypływa Buławczański Potok będący prawym dopływem Pewlicy. Najszybsze dojście od przysiółka Madeje, żółtym szlakiem- 30 minut.
 • Kocońka – 701m n.p.m.
 • Małysiaków Groń – 680m n.p.m.
 • Palenica – 624m n.p.m.
 • Pierchałowa 596m n.p.m.
 • Chrząszczowa Góra – 560m n.p.m.
 • Łopuszniak – 538m n.p.m.