Miejscowości

Miejscowości w pobliżu pasma Czeretników:

  • Hucisko – wieś położona na południowych stokach Gachowizny, ponad przełęczą Hucisko oddzielającą Czeretniki od Beskidu Żywieckiego. Powstała w XVw. jako przysiółek Pewli Wielkiej i wraz z nią należała do dóbr żywieckich. W XVIIw. istniały tu huty szkła i żelaza. W 1884r. doprowadzono tu linie kolejową z Żywca do Suchej, co znacznie poprawiło dostępność tego miejsca. W Hucisku osiąga ona najwyższy punkt – 560m n.p.m. We wsi znajduje się kościół Niepokolanego Serca NMP.
hucisko hucisko1
  • Jeleśnia – wieś gminna ok. 4,2 tys. mieszkańców, położona nad Koszarawą, północnym skrajem przytykająca do podnóża należącej do Czeretników Janikowej Grapy. Jeleśnia została założona przez osadników Wołowskich. Pierwsze wzmianki pochodzą z XVIw. 3km na południe od stacji PKP znajduje się rynek z kościołem św. Wojciecha z lat 1693-1702 oraz z zabytkową karczmą (Stara Karczma) z 1774r.

jelesnia jelesnia1

  • Pewel Ślemieńska – wieś położona w dolinie Pewelki Slemieńskiej, położona między dwoma zachodnimi ramionami Czeretnika (Bąkowa). Przez wieś prowadzi szosa, która pnie się na Przełęcz Ślemieńską, z której można podziwiać Pasmo Pewelskie. Zlokalizowany jest tu jedyny zabytek Pewli – figura Chrystusa Upadającego pod Krzyżem (1818r.) w kapliczce NMP Królowej Polski.
przel_slemienska przel_slemienska1
  • Pewel Wielka – wieś położona w dolinie Pewelki, pomiędzy Czeretnikami a masywem Łozka (Pasmo Jałowieckie). Posiada 19 przysiółków wysoko rozlokowaych pod grzbietami lub skupionych przy licznych tu potokach. Powstała w XVw. jako osada pasterska na prawie wołowskim. Na granicy Jeleśni i Pewli Wielkiej stoi zwieńczony krzyżem kamienny obelisk z okresu najazdu szwedzkiego. Niegdyś wieś stanowiła ośrodek wyrobu gontów oraz drewnianych zabawek. Obecnie znana jest z wyrobu kwiatów bibułkowych.
pewel_wielka pewel_wielka1
  • Ślemień – wieś gminna położona nad Łękawka, pomiędzy pasemkiem Łysiny a Czeretnikami. Pierwotna nazwa wsi do Ślemię, założony w XVw. a pierwszymi właścicielami byli Szaszkowscy i Noszkowscy. W XVIIIw. wieś miała już charakter niewielkiego miasteczka, posiadała oprócz folwarku także browar, młyn, piec hutniczy, warzelnię soli, karczę i stawy rybne. W 1858r. na Kumorkowym Groniu rozpoczęto budowę kaplicy Narodzenia NMP, nazywaną obecnie przez górali Jasną Górką, która jest celem pielgrzymek. W Ślemieniu warto też zobaczyć ruiny wielkiego pieca z 1770r. – najstarszej w Beskidach huty żelaza zbudowanej przez Hieronima Wielkopolskiego.
slemien slemien1

źródło: „Beskid Mały” Radosław Truś, Oficyna Wydawnicza REWASZ